070 51 15 535 info@dentalcentre.nl

Implantologie op het hoogste niveau door NVOI erkend specialist

Robin Hoogeveen -Tandarts – Implantoloog

Implantologie is het snelst groeiende specialisme in de tandheelkunde. Binnen dit specialisme streeft men ernaar om verloren gegane tanden en/of kiezen te vervangen door tandheelkundige implantaten. Een implantaat is een kunstmatige wortel, meestal van titanium, die in het bot van de kaak wordt geplaatst. Moderne implantaten hebben meestal een schroefvorm. De schroef groeit na verloop van tijd vast in het bot.
Wanneer het implantaat in het bot is vastgegroeid maakt de tandarts een vervanging voor de verloren tand. Deze vervangende tand of kies is niet van echt te onderscheiden en heeft een lange levensduur.

Implantaten bij kunstgebitten

Ook mensen die helemaal geen tanden of kiezen meer hebben, kunnen terecht bij de implantoloog. Soms krijgen deze mensen namelijk last van een kunstgebit dat los gaat zitten. In dat geval kan een klikprothese ideaal zijn. De specialist plaatst dan twee tot zes implantaten in de kaak, waarop het kunstgebit vervolgens eenvoudig kan worden vastgeklikt.

Een stukje geschiedenis

Implantologie is een betrekkelijk nieuw onderdeel van de tandheelkunde. Er zijn wel gevallen bekend van Maya’s die verloren kiezen vervingen door stukjes hout of ivoor, maar het wetenschappelijk benaderen van dit onderdeel in de tandheelkunde is nog vrij recent.
Aan het eind van de jaren ’50 ontdekte de Zweed Brånemark dat bot vast kan groeien aan titanium. Hij ontwierp vervolgens een schroefinplantaat van titanium en legde al zijn werk wetenschappelijk vast. De toepassingsmogelijkheden werden steeds verder uitgebreid en zo is langzaam de moderne vorm van implantologie ontstaan. Niet alleen zijn de implantaten met de jaren verbeterd, ook zijn er tegenwoordig mogelijkheden om bot te creëren op plaatsen waar te weinig bot aanwezig is om mee te werken. Het is zo mogelijk om op alle plaatsen in de mond implantaten te plaatsen.

Aangesloten bij NVOI

Iedere afgestudeerde tandarts of kaakchirurg mag in principe een implantaat zetten. Echter, niet iedere tandarts of kaakchirurg is een erkend implantoloog. Een specialist heeft een opleiding van 3 jaar gevolgd en houdt jaarlijks zijn of haar kennis op peil door cursussen en bijscholingen te volgen. Van deze specialisten zijn er slechts 23 in Nederland. Een specialist wordt aangeduid als tandarts-implantoloog NVOI (Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie) en is terug te vinden in het landelijke register.
Uiteraard is de arts die u behandelt ook aangesloten bij de NVOI en heeft deze 3-jarige opleiding gevolgd, samen met slechts 22 andere implantologen in Nederland. In onze praktijk vindt u dus een arts die echt gespecialiseerd is in het plaatsen van implantaten. Daarnaast geeft onze arts 1 dag in de week les aan de opleiding.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over onze behandelingen of een afspraak met ons maken? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak!

Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact zodat wij u zo goed mogelijk kunnen adviseren.